logo2
home ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
info@zilbyt.sk
phone Klientske centrum:
Ekonomický úsek:
+421 41/56 53 134
+421 41/56 30 049
bus Trolejbusové linky:
Autobusové linky:
4, 5, 6, 7, 14
20
logo2
home ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
Dispečing:
info@zilbyt.sk
dispecing@zilbyt.sk
     
phone Technický úsek:
+421 41/56 53 134
Havarijná služba
/non-stop/:
+421 905 30 30 5
logo2
home

Prevádzka pohrebísk
a domov smútku:
M. Rázusa 1129, 010 01 Žilina
e-mail E-mail:
refcintorin@zilbyt.sk
     
phone Správa pohrebísk:
0905 50 90 90
https://old.zilbyt.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavicka-malagk-is-103.pnglink

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. oznamuje:

Mesto Žilina má záujem o odkúpenie bytov od vlastníkov:

1x 1-izbový byt / Plocha bytu spolu s balkónom nesmie presiahnuť rozmer 45 m² /

3x 2-izbový byt / Plocha bytu spolu s balkónom nesmie presiahnuť rozmer 60 m²/

Ponuky a návrhy posielajte na adresu:               Mestský úrad Žilina

                                                                        Námestie obetí komunizmu 1

                                                                        Odbor sociálny, zdravotný a bytový

                                                                        011 31 Žilina

Viac informácií u vedúcej bytového odboru p. Mgr.M. Kubíková tel.č. 041/706 31 09