logo2
home ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
info@zilbyt.sk
phone Klientske centrum:
Ekonomický úsek:
+421 41/56 53 134
+421 41/56 30 049
bus Trolejbusové linky:
Autobusové linky:
4, 5, 6, 7, 14
20
logo2
home ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
Dispečing:
info@zilbyt.sk
dispecing@zilbyt.sk
     
phone Technický úsek:
+421 41/56 53 134
Havarijná služba
/non-stop/:
+421 905 30 30 5
logo2
home

Prevádzka pohrebísk
a domov smútku:
M. Rázusa 1129, 010 01 Žilina
e-mail E-mail:
refcintorin@zilbyt.sk
     
phone Správa pohrebísk:
0905 50 90 90
https://old.zilbyt.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavicka-malagk-is-103.pnglink

Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon číslo

   v znení neskorších predpisov

369/1990

o

obecnom zriadení

443/2010

o

dociáchnarozvoj bývania a sociálnom bývaní

607/2003

o

štátnomfonde rozvojabývania

601/2003

o

životnom minime

182/1993

o

vlastníctve bytov a nebytovýchpriestorov

222/2010

o

pobyte cudzincov

253/1998

o

hlásení pobytu občanov   SR a registri obyvateľov

     
     
     

VZN číslo

   

10/2007, 13/2011

o

zariadení dočasného bývania

11/2007

o

spôsobe pridovania bytov

1/2008

o

spôsobe pridovania bytov snižším štandardom

10/1993

o

správe, údržbe, vlastníctve a odpredaji obecných bytov

1/2007

o

žrebovaní

13/2012

o

spôsobe pridovania bytov

 2/2014 o

spôsobe pridovaniabytov