logo2
home ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
info@zilbyt.sk
phone Klientske centrum:
Ekonomický úsek:
+421 41/56 53 134
+421 41/56 30 049
bus Trolejbusové linky:
Autobusové linky:
4, 5, 6, 7, 14
20
logo2
home ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
Dispečing:
info@zilbyt.sk
dispecing@zilbyt.sk
     
phone Technický úsek:
+421 41/56 53 134
Havarijná služba
/non-stop/:
+421 905 30 30 5
logo2
home

Prevádzka pohrebísk
a domov smútku:
M. Rázusa 1129, 010 01 Žilina
e-mail E-mail:
refcintorin@zilbyt.sk
     
phone Správa pohrebísk:
0905 50 90 90
https://old.zilbyt.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavicka-malagk-is-103.pnglink

 

 

CENNÍK POPLATKOV PLATNÝ OD  1.3.2023:

 

·         Za pokladničnú operáciu                                                                                         1,00 €
·         Vystavenie splátkového kalendára – 1. splátkový                                                 20,00 €
·         Vystavenie splátkového kalendára – 2. splátkový a každý ďalší                           50,00 €    
·         1. upomienka zaslaná SMS alebo emailom                                                             1,50 €
·         1. upomienka zaslaná  poštou                                                                                 5,00 €
 ·         2. upomienka - Pokus o zmier zaslaný poštou                                                      10,00 €
 ·         3. upomienka - Zápis na právne oddelenie zaslaný poštou (výzvy, výpoveď)       10,00 €
 ·         Poplatok za ostatné  administratívne úkony (rôzne potvrdenia)                              4,00 €
 ·         Potvrdenia  do predložených formulárov /1 str.                                                       1,00 €
 ·         Poplatok za výmaz záložného práva                                                                     10,00 €
 ·         Vystavenie  kópii dokladov / 1 str.                                                                            0,50 €
·         Zaslanie doporučených listových zásielok (na vlastnú žiadosť)                              5,00 €
·         Zaslanie  obyčajných listových zásielok (na vlastnú žiadosť)                                 3,00 €
·        Doručovanie nájomnej zmluvy na vlastnú žiadosť do bytu                                    10,00 €
·         Vystavenie dohody   o ukončení nájomného vzťahu                                             10,00 €
 ·         Poplatok za zablokovanie a odblokovanie parkovacej karty                                  20,00 
 ·     Vystavenie kópie nájomnej zmluvy zo spisu                                                            5,00 
                        
    
 (poplatky sú uvedené vrátane DPH)

 

 

CENNÍK POPLATKOV PLATNÝ OD 15.11.2019 

 

·         Za pokladničnú operáciu                                                                                     0,80 €
·         Vystavenie splátkového kalendára – 1. splátkový                                             20,00 €
·         Vystavenie splátkového kalendára – 2. splátkový                                             50,00 €
·         Vystavenie splátkového kalendára – 3. splátkový                                           100,00 €
·         1. upomienka zaslaná SMS                                                                                 1,00 €
·         1. upomienka zaslaná  poštou                                                                             5,00 €
 ·         2. upomienka - Pokus o zmier zaslaný poštou                                                   10,00 €
 ·         3. upomienka - Zápis na právne oddelenie zaslaný poštou (výzvy, výpoveď)   10,00 €
 ·         Poplatok za ostatné  administratívne úkony (rôzne potvrdenia)                           4,00 €
 ·         Potvrdenia  do predložených formulárov /1 str.                                                    1,00 €
 ·         Poplatok za výmaz záložného práva                                                                  10,00 €
 ·         Vystavenie  kópii dokladov / 1 str.                                                                         0,50 €
·         Zaslanie doporučených listových zásielok (na vlastnú žiadosť)                           3,00 €
·         Zaslanie  obyčajných listových zásielok (na vlastnú žiadosť)                               2,50 €
·        Doručovanie nájomnej zmluvy na vlastnú žiadosť do bytu                                  10,00 €
·         Vystavenie dohody   o ukončení nájomného vzťahu                                           10,00 €
 ·         Poplatok za zablokovanie a odblokovanie parkovacej karty                                20,00 €
         
 (poplatky sú uvedené vrátane DPH)